Riksdagens protokoll 2010/11:61 Torsdagen den 17 februari

Protokoll 2010/11:61

Riksdagens protokoll

2010/11:61

Torsdagen den 17 februari

Kl. 12:00 - 17:46

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 11 februari. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till justitieutskottet och civilutskottet

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Laila Olsen som suppleant i justitieutskottet under Morgan Johanssons ledighet samt Meeri Wasberg som suppleant i civilutskottet under Maryam Yazdanfars ledighet. 

Förste vice talmannen förklarade vald
under tiden den 1 mars–17 juni
till 

suppleant i justitieutskottet

Laila Olsen (S) 

Förste vice talmannen förklarade vald
under tiden den 1 mars–1 augusti
till 

suppleant i civilutskottet

Meeri Wasberg (S) 

3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida