Riksdagens protokoll 2010/11:53 Torsdagen den 3 februari

Riksdagens protokoll 2010/11:53

Riksdagens protokoll

2010/11:53

Torsdagen den 3 februari

Kl. 12:00 - 15:02

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 28 januari. 

2 § Svar på interpellation 2010/11:151 om vårdnadsbidraget

Anf. 1 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (KD):

Herr talman! Wiwi-Anne Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att uttaget av vårdnadsbidrag ska bli jämställt mellan män och kvinnor samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att vårdnadsbidraget inte ska påverka tillgången till förskolor. 

Den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till ökad valfrihet och stärkt makt över den egna livssituationen för alla barnfamiljer. Syftet med vårdnadsbidraget är att skapa ökad valfrihet för föräldrar som önskar mer tid med sina små barn. Det är en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida