Riksdagens protokoll 2009/10:20 Fredagen den 23 oktober

Riksdagens protokoll 2009/10:20

Riksdagens protokoll

2009/10:20

Fredagen den 23 oktober

Kl. 09:00 - 12:42

1 § Ledighet

Andre vice talmannen meddelade att
Carina Moberg
(s) ansökt om ledighet under tiden den 26 oktober–25 november. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Andre vice talmannen anmälde att
Meeri Wasberg
(s) skulle tjänstgöra som ersättare för Carina Moberg. 

2 § Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde  

att
Torgny Johansson
(s) skulle tjänstgöra som ersättare för Maryam Yazdanfar (s) under tiden den 2 november–25 november och 

att
Meeri Wasberg
(s) skulle tjänstgöra som ersättare för Maryam Yazdanfar (s) under tiden den 26 november 2009–1 mars 2010. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till civilutskottet och justitieutskottet

Andre vice talmannen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida