Riksdagens protokoll 2009/10:139 Torsdagen den 17 juni

Protokoll 2009/10:139

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2009/10:139 Torsdagen den 17 juni (pdf, 2 MB)
Riksdagens protokoll
2009/10:139
Torsdagen den 17 juni

Kl. 10:00 - 23:08

1 § Ny riksdagsledamot
Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Christer Eriksson (c) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 14 juni 2010 sedan Jörgen Johansson (c) avlidit. 

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (SFS 2005:837). 

Stockholm den 16 juni 2010 
Nina Pripp
/Katarina Delin

2 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 16 juni
TU24 Åtgärdsplanering för transportsystemet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida