Riksdagens protokoll 2008/09:70 Fredagen den 13 februari

Riksdagens protokoll 2008/09:70

Riksdagens protokoll

2008/09:70

Fredagen den 13 februari

Kl. 09:00 - 16:05

1 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Laila Bjurling
(s) avsagt sig uppdraget som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

2 § Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande promemoria inkommit: 

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

1 bil.  

Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt riksdagsordningen 4 kap 8 § i separata beslut den 22 januari respektive den 10 februari 2009 överenskommit att genom deputerade i sammansatt utskott gemensamt bereda propositionen 2008/09:108
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida