Riksdagens protokoll 2008/09:47 Torsdagen den 11 december

Riksdagens protokoll 2008/09:47

Riksdagens protokoll

2008/09:47

Torsdagen den 11 december

Kl. 10:00 - 20:18

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 5 december. 

2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Talmannen meddelade att
tisdagen den 16 december
skulle interpellationssvar tidigareläggas till
kl. 10.00


Informationen från regeringen kl. 13.30 skulle kvarstå. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:164

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:164 Den principiella synen gällande utvisningar till Kongo-Kinshasa  

av Raimo Pärssinen (s)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 20 januari 2009. 

Skälen till dröjsmålet är sedan tidigare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida