Riksdagens protokoll 2008/09:37 Torsdagen den 27 november

Riksdagens protokoll 2008/09:37

Riksdagens protokoll

2008/09:37

Torsdagen den 27 november

Kl. 12:00 - 19:16

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 21 november. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till försvarsutskottet

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Tommy Waidelich som suppleant i försvarsutskottet. 

Talmannen förklarade vald till 

suppleant i försvarsutskottet

Tommy Waidelich (s) 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:115

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:115 Småföretagens överlevnad  

av Luciano Astudillo (s)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 9 december 2008. 

Skälet till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida