Riksdagens protokoll 2008/09:28 Fredagen den 14 november

Protokoll 2008/09:28

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2008/09:28 Fredagen den 14 november (pdf, 709 kB)
Riksdagens protokoll
2008/09:28
Fredagen den 14 november

Kl. 09:00 - 12:11

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:91
Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:91 Turismens effekter 

av Bodil Ceballos (mp) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 25 november 2008. 

Skälet till dröjsmålet är utlandsresor. 

Stockholm den 11 november 2008 
Utrikesdepartementet 
Ewa Björling
Interpellation 2008/09:101
Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:101 Utvecklingen i den kommunala sektorn  

av Monica Green (s) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 2 december 2008. 

Skälet till dröjsmålet är andra åtaganden som inte
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida