Riksdagens protokoll 2008/09:27 Torsdagen den 13 november

Riksdagens protokoll 2008/09:27

Riksdagens protokoll

2008/09:27

Torsdagen den 13 november

Kl. 12:00 - 16:33

1 § Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att
Sven Gunnar Persson
(kd) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 januari 2009. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

Andre vice talmannen meddelade att
Lars-Ivar Ericson
(c) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 februari 2009. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

Andre vice talmannen meddelade vidare  

att
Karin Granbom Ellison
(fp) avsagt sig uppdragen som ledamot i näringsutskottet och som suppleant i EU-nämnden, 

att
Carl B Hamilton
(fp) avsagt sig uppdragen som ledamot i EU-nämnden och som suppleant i utrikesutskottet, 

att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida