Riksdagens protokoll 2008/09:25 Tisdagen den 11 november

Protokoll 2008/09:25

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2008/09:25 Tisdagen den 11 november (pdf, 1 MB)
Riksdagens protokoll
2008/09:25
Tisdagen den 11 november

Kl. 13:30 - 23:00

1 § Avsägelser
Tredje vice talmannen meddelade att
Per Bolund
(mp) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden och att
Johan Pehrson
(fp) avsagt sig uppdraget som suppleant i riksbanksfullmäktige. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 


2 § Anmälan om kompletteringsval
Tredje vice talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Tina Ehn som suppleant i EU-nämnden och att Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Carl B Hamilton som suppleant i riksbanksfullmäktige. 

Tredje vice talmannen förklarade valda till  

suppleant i EU-nämnden
Tina Ehn (mp) 
suppleant i riksbanksfullmäktige
Carl
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida