Riksdagens protokoll 2008/09:14 Torsdagen den 16 oktober

Protokoll 2008/09:14

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2008/09:14 Torsdagen den 16 oktober (pdf, 2 MB)
Riksdagens protokoll
2008/09:14
Torsdagen den 16 oktober

Kl. 11:00 - 23:01

1 § Avsägelser
Förste vice talmannen meddelade att
Sonia Karlsson
(s) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden och att
Eva Sonidsson
(s) avsagt sig uppdraget som suppleant i försvarsutskottet. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 


2 § Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden
Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Monica Green som ledamot i EU-nämnden. 

Förste vice talmannen förklarade vald till 

ledamot i EU-nämnden
Monica Green (s) 

3 § Utökning av antalet suppleanter i försvarsutskottet
Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida