Riksdagens protokoll 2008/09:14 Torsdagen den 16 oktober

Protokoll 2008/09:14

Riksdagens protokoll

2008/09:14

Torsdagen den 16 oktober

Kl. 11:00 - 23:01

1 § Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade att
Sonia Karlsson
(s) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden och att
Eva Sonidsson
(s) avsagt sig uppdraget som suppleant i försvarsutskottet. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Monica Green som ledamot i EU-nämnden. 

Förste vice talmannen förklarade vald till 

ledamot i EU-nämnden

Monica Green (s) 

3 § Utökning av antalet suppleanter i försvarsutskottet

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida