Riksdagens protokoll 2008/09:127 Måndagen den 8 juni

Protokoll 2008/09:127

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2008/09:127 Måndagen den 8 juni (pdf, 995 kB)
Riksdagens protokoll
2008/09:127
Måndagen den 8 juni

Kl. 11:00 - 16:38

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 1 juni. 


2 § Anmälan om kompletteringsval till miljö- och jordbruksutskottet
Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Roland Bäckman som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. 

Talmannen förklarade vald till  

suppleant i miljö- och jordbruksutskottet
Roland Bäckman (s) 

3 § Ledighet
Talmannen meddelade att
Mikael Sandström
(m) ansökt om ledighet under tiden den 15 september 2009–15 september 2010. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Malin Löfsjögård
(m) skulle tjänstgöra som ersättare för Mikael Sandström. 


4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida