Riksdagens protokoll 2008/09:124 Tisdagen den 26 maj

Riksdagens protokoll 2008/09:124

Riksdagens protokoll

2008/09:124

Tisdagen den 26 maj

Kl. 13:00 - 16:49

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 19 maj. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:507

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:507 God levnadsnivå  

av Lars U Granberg (s)  

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 8 juni 2009. 

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang.  

Stockholm den 13 maj 2009 
Socialdepartementet  
Maria Larsson (kd) 
Enligt uppdrag 

Marianne Jenryd

Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2008/09:513

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:513 Socialtjänstens riskbedömningar i tvister om vårdnad, boende
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida