Riksdagens protokoll 2007/08:38 Torsdagen den 6 december

Protokoll 2007/08:38

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2007/08:38 Torsdagen den 6 december (pdf, 1 MB)
Riksdagens protokoll
2007/08:38
Torsdagen den 6 december

Kl. 12:00 - 20:23

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 30 november. 


2 § Anmälan om kompletteringsval till försvarsutskottet
Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Eva Sonidsson som suppleant i försvarsutskottet. 

Talmannen förklarade vald till 

suppleant i försvarsutskottet
Eva Sonidsson (s) 

3 § Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan
Talmannen meddelade 

att
tisdagen den 18 december
skulle inget uppehåll för partiernas gruppmöten göras och 

att
torsdagen den 20 december
skulle interpellationsdebatter inledas 30 minuter efter avslutningen, dock tidigast kl. 14.00. 

Meddelandet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida