Riksdagens protokoll 2007/08:24 Onsdagen den 14 november

Riksdagens protokoll 2007/08:24

Riksdagens protokoll

2007/08:24

Onsdagen den 14 november

Kl. 09:00 - 19:42

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 1 november. 

2 § Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att
Karla López
(mp) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 14 november. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

3 § Meddelande om val av ställföreträdande justitieombudsman

Andre vice talmannen meddelade att val av ställföreträdande justitieombudsman skulle äga rum
torsdagen den 15 november


Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2007/08:105

Till riksdagen  

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida