Riksdagens protokoll 2007/08:18 Tisdagen den 30 oktober

Protokoll 2007/08:18

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2007/08:18 Tisdagen den 30 oktober (pdf, 753 kB)
Riksdagens protokoll
2007/08:18
Tisdagen den 30 oktober

Kl. 13:30 - 18:56

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollen för den 23 och 24 oktober. 


2 § Återkallelse av motion
Andre vice talmannen anmälde att Lars Wegendal (s) i skrivelse den 26 oktober återkallat den av honom väckta motionen 2007/08:K6 Tv – tillgänglig för alla Tillstånd för digital marksänd tv. 

Andre vice talmannen meddelade att talmannen avskrivit denna motion. 

Skrivelsen lades till handlingarna. 


3 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation
Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2007/08:59
Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:59 Försäljning av JAS Gripen till Thailand 

av Hans Linde (v)  

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida