Riksdagens protokoll 2007/08:139 Tisdagen den 2 september

Riksdagens protokoll 2007/08:139

Riksdagens protokoll

2007/08:139

Tisdagen den 2 september

Kl. 11:00 - 12:34

1 § Information från regeringen om konflikten mellan Georgien och Ryssland

Anf. 1 Utrikesminister CARL BILDT (m):

Herr talman! Folkrätten är en avgörande utgångspunkt för varje ansträngning att bygga en varaktig fred. I Europa har vi all anledning att utgå från de principer som lades fast i slutakten från den europeiska säkerhetskonferensen i Helsingfors 1975. Europeiska rådets extra möte i Bryssel i går underströk på nytt den vikt vi gemensamt fäster vid den. 

Låt mig kort återge några av de viktigaste principerna i det dokumentet. 

Alla stater har rätt till territoriell integritet, frihet och politiskt oberoende. 
Alla staters gränser är okränkbara. 
Principen är att gränser kan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida