Riksdagens protokoll 2006/07:87 Tisdagen den 10 april

Protokoll 2006/07:87

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2006/07:87 Tisdagen den 10 april (pdf, 1 MB)
Riksdagens protokoll
2006/07:87
Tisdagen den 10 april

Kl. 13:30 - 22:01

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 30 mars. 


2 § Meddelande om frågestund
Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 12 april kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Statsrådet Jan Björklund (fp), statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m), statsrådet Åsa Torstensson (c), miljöminister Andreas Carlgren (c) och statsrådet Sten Tolgfors (m). 


3 § Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande
Förste vice talmannen meddelade att debatten med anledning av vårpropositionens avlämnande skulle äga rum
måndagen den 16 april kl. 10.00


Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 


4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida