Riksdagens protokoll 2006/07:87 Tisdagen den 10 april

Protokoll 2006/07:87

Riksdagens protokoll

2006/07:87

Tisdagen den 10 april

Kl. 13:30 - 22:01

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 30 mars. 

2 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 12 april kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Statsrådet Jan Björklund (fp), statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m), statsrådet Åsa Torstensson (c), miljöminister Andreas Carlgren (c) och statsrådet Sten Tolgfors (m). 

3 § Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

Förste vice talmannen meddelade att debatten med anledning av vårpropositionens avlämnande skulle äga rum
måndagen den 16 april kl. 10.00


Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

4 § Svar på interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida