Riksdagens protokoll 2006/07:30 Torsdagen den 30 november

Riksdagens protokoll 2006/07:30

Riksdagens protokoll

2006/07:30

Torsdagen den 30 november

Kl. 12:00 - 17:40

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 24 november. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till utrikesnämnden

Förste vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Göran Lennmarker som ledamot i utrikesnämnden. 

Förste vice talmannen förklarade vald till  

ledamot i utrikesnämnden

Göran Lennmarker (m) 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2006/07:75

Till riksdagen  

Interpellation 2006/07:75 Strategi för kärnkraftsavvecklingen och energiomställningen 

av Kent Persson (v) 

Interpellationen kommer att besvaras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida