Riksdagens protokoll 2006/07:20 Tisdagen den 14 november

Protokoll 2006/07:20

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2006/07:20 Tisdagen den 14 november (pdf, 780 kB)
Riksdagens protokoll
2006/07:20
Tisdagen den 14 november

Kl. 13:30 - 18:59

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollen för den 7 och 8 november. 


Ajournering
Kammaren beslutade kl. 13.31 på förslag av talmannen att ajournera förhandlingarna i väntan på att näringsminister Maud Olofsson (c) skulle infinna sig i kammaren för att lämna svar på interpellation 2006/07:29. 


Återupptagna förhandlingar
Förhandlingarna återupptogs kl. 13.35. 


2 § Svar på interpellation 2006/07:29 om beredskap mot sårbarhet

Anf. 1 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c):
Herr talman! Jan Lindholm har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att snabbt åtgärda den situation som invånarna i Övertorneå har hamnat i med anledning av bland annat släckt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida