Riksdagens protokoll 2005/06:62 Torsdagen den 26 januari

Riksdagens protokoll 2005/06:62

Riksdagens protokoll

2005/06:62

Torsdagen den 26 januari

Kl. 12:00 - 15:02

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 20 januari. 

2 § Svar på interpellation 2005/06:196 om svenskt agerande för att säkerställa att internationell rättssäkerhet respekteras av USA

Anf. 1 Utrikesminister LAILA FREIVALDS (s):

Fru talman! Yvonne Ruwaida har frågat statsministern hur han avser att agera för att se till att Sverige, EU och FN driver att Guantánamobasen och alla andra olagliga amerikanska fängelser utanför USA stängs, hur han avser att agera för att se till att Sverige, EU och FN driver att illegala kidnappningar och förhör utförda av USA upphör samt hur han avser att agera för att se till att Sverige, EU och FN driver att samtliga regeringar enbart håller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida