Riksdagens protokoll 2005/06:57 Onsdagen den 18 januari

Riksdagens protokoll 2005/06:57

Riksdagens protokoll

2005/06:57

Onsdagen den 18 januari

Kl. 09:00 - 12:28

1 § Partiledardebatt

Anf. 1 Statsminister GÖRAN PERSSON (s):

Herr talman! Nu börjar valårets politiska debatter. Jag ska inte dölja att jag ser fram mot detta – en uppfriskande och hård ideologisk debatt om Sveriges vägval. Vilket Sverige vill vi ha? I vilken riktning ska vi gå? Hur utvecklas världen runtomkring oss? Ett Sverige som är mer beroende av omvärlden än någonsin har ju anledning att ställa sig den frågan allra först.  

En sak är säker: Det blir inga lätta år, de som ligger framför oss. Ständigt kommer vi att utsättas för nya påfrestningar, nya utmaningar, men också nya möjligheter. Vår förmåga att se dessa nya möjligheter och ta dem till vara kommer att vara avhängig av om vi har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida