Riksdagens protokoll 2005/06:27 Torsdagen den 10 november

Protokoll 2005/06:27

Riksdagens protokoll

2005/06:27

Torsdagen den 10 november

Kl. 12:00 - 14:45

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  

Interpellation 2005/06:38

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:38 av Yvonne Andersson (kd) 

Konsumentens rätt vid bostadsköp 

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 10 november 2005. 

Skälet till dröjsmålet är att jag inte kunnat finna en debattdag som passar både interpellanten och mig. 

Stockholm den 9 november 2005 
Justitiedepartementet  

Thomas Bodström

Interpellation 2005/06:51

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:51 av Alice Åström (v) 

Pepparsprej i kriminalvården 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 15 november 2005. 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida