Riksdagens protokoll 2005/06:27 Torsdagen den 10 november

Protokoll 2005/06:27

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2005/06:27 Torsdagen den 10 november (pdf, 627 kB)
Riksdagens protokoll
2005/06:27
Torsdagen den 10 november

Kl. 12:00 - 14:45

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  

Interpellation 2005/06:38
Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:38 av Yvonne Andersson (kd) 

Konsumentens rätt vid bostadsköp 

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 10 november 2005. 

Skälet till dröjsmålet är att jag inte kunnat finna en debattdag som passar både interpellanten och mig. 

Stockholm den 9 november 2005 
Justitiedepartementet  
Thomas Bodström
Interpellation 2005/06:51
Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:51 av Alice Åström (v) 

Pepparsprej i kriminalvården 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 15
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida