Riksdagens protokoll 2005/06:138 Fredagen den 9 juni

Protokoll 2005/06:138

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2005/06:138 Fredagen den 9 juni (pdf, 787 kB)
Riksdagens protokoll
2005/06:138
Fredagen den 9 juni

Kl. 09:00 - 13:00

1 § Avsägelse
Talmannen meddelade att
Sonja Fransson
(s) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 augusti. 

Kammaren biföll denna anhållan. 


2 § Meddelande om partiledardebatt
Talmannen meddelade att partiledardebatt skulle äga rum
torsdagen den 15 juni kl. 09.00
.  

Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 


3 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen
Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2005/06:FPM99 Luftfartsavtal mellan EU och USA
KOM(2006)169
till utrikesutskottet 

4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida