Riksdagens protokoll 2005/06:110 Tisdagen den 25 april

Protokoll 2005/06:110

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2005/06:110 Tisdagen den 25 april (pdf, 710 kB)
Riksdagens protokoll
2005/06:110
Tisdagen den 25 april

Kl. 13:30 - 18:41

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 19 april. 


2 § Meddelande om val
Talmannen meddelade att val till Nämnden för lön till riksrevisorerna skulle äga rum
onsdagen den 26 april.

3 § Svar på interpellation 2005/06:331 om fiske utanför Västsahara och politiken för en global utveckling

Anf. 1 Utrikesminister JAN ELIASSON (s):
Herr talman! Låt mig först säga hur oerhört hedrad jag är över att för första gången i mitt liv få framträda i Sveriges riksdag. Det är en stor heder, och det känns som ett viktigt uppdrag att vara här å regeringens vägnar och företräda svensk utrikespolitik. 

Herr talman! Lotta Hedström har frågat mig vad jag avser att göra för att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida