Riksdagens protokoll 2004/05:42 Torsdagen den 2 december

Protokoll 2004/05:42

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2004/05:42 Torsdagen den 2 december (pdf, 1 MB)
Riksdagens protokoll
2004/05:42
Torsdagen den 2 december

Kl. 12:00 - 18:50

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 26 november. 


2 § Avsägelser
Andre vice talmannen meddelade att
Ronny Olander
(s) avsagt sig uppdraget som ledamot i socialförsäkringsutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

Andre vice talmannen meddelade att
Majléne Westerlund Panke
(s) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. 


Kammaren biföll denna avsägelse. 


Andre vice talmannen meddelade att
Göran Magnusson
(s) avsagt sig uppdraget som ledamot i Europarådets svenska delegation från och med den 24 januari 2005. 


Kammaren biföll denna avsägelse. 


3 § Anmälan om kompletteringsval till vissa utskott
Andre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida