Riksdagens protokoll 2003/04:55 Onsdagen den 21 januari

Riksdagens protokoll 2003/04:55

Riksdagens protokoll

2003/04:55

Onsdagen den 21 januari

Kl. 09:00 - 12:30

1 § Val till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Företogs val av en ledamot till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Valet avser tiden den 21 januari–31 oktober 2004. 

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till 

ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Christina Garsten, docent 

2 § Partiledardebatt

Anf. 1 Statsminister GÖRAN PERSSON (s):

Herr talman! Låt mig allra först börja med att säga ett hjärtligt tack till Alf Svensson som i dag genomför sin sista partiledardebatt. Tack för en stor insats i svensk politik! Det är en långvarig insats med stora framgångar för dig som person men också för ditt parti. Jag önskar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida