Riksdagens protokoll 2003/04:55 Onsdagen den 21 januari

Protokoll 2003/04:55

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2003/04:55 Onsdagen den 21 januari (pdf, 674 kB)
Riksdagens protokoll
2003/04:55
Onsdagen den 21 januari

Kl. 09:00 - 12:30

1 § Val till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Företogs val av en ledamot till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Valet avser tiden den 21 januari–31 oktober 2004. 

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till 

ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Christina Garsten, docent 

2 § Partiledardebatt

Anf. 1 Statsminister GÖRAN PERSSON (s):
Herr talman! Låt mig allra först börja med att säga ett hjärtligt tack till Alf Svensson som i dag genomför sin sista partiledardebatt. Tack för en stor insats i svensk politik! Det är en långvarig insats med stora framgångar för dig som person men också för ditt parti. Jag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida