Riksdagens protokoll 2003/04:46 Onsdagen den 10 december

Protokoll 2003/04:46

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2003/04:46 Onsdagen den 10 december (pdf, 1 MB)
Riksdagens protokoll
2003/04:46
Onsdagen den 10 december

Kl. 09:00 - 16:18

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 4 december. 


2 § Meddelande om information från regeringen
Talmannen meddelade att
tisdagen den 16 december kl. 9.00
skulle statsminister Göran Persson lämna information efter möte med Europeiska rådet och EU:s regeringskonferens i Bryssel den 12–13 december.  

Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 


3 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan
Talmannen meddelade att ett meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan
tisdagen den 16 december
delats ut till kammarens ledamöter. 


4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
Till riksdagen hade inkommit följande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida