Riksdagens protokoll 2003/04:29 Måndagen den 17 november Protokoll 2003/04:29 - Riksdagen

Riksdagens protokoll 2003/04:29 Måndagen den 17 november

Riksdagens protokoll 2003/04:29

Riksdagens protokoll

2003/04:29

Måndagen den 17 november

Kl. 10:00 - 11:48

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 10 och 11 november. 

2 § Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 20 november kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Statsrådet Pär Nuder, utbildningsminister Thomas Östros, statsrådet Lars-Erik Lövdén, statsrådet Barbro Holmberg och statsrådet Carin Jämtin. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2003/04:61

Till riksdagen 

Interpellation 2003/04:61 av Per Landgren (kd) om arvsskatt för makar och samboende 

Interpellationen kommer att besvaras den 28 november 2003. 

Orsaken
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida