Riksdagens protokoll 2003/04:14 Torsdagen den 16 oktober

Riksdagens protokoll 2003/04:14

Riksdagens protokoll

2003/04:14

Torsdagen den 16 oktober

Kl. 11:00 - 20:34

1 § Meddelande om val

Talmannen meddelade att val av ledamöter och suppleanter till Nordiska rådets svenska delegation skulle äga rum
fredagen den 17 oktober kl. 9.00.

2 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Stefan Attefall
(kd)

ansökt om föräldraledighet under tiden den 11 november–31 december. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Désirée Pethrus-Engström
(kd) skulle tjänstgöra som ersättare för Stefan Attefall. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2003/04:8

Till riksdagen 

Interpellation 2003/04:8 av Tobias Billström (m) om den danska skattesänkningen 

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida