Riksdagens protokoll 1989/90:137

Riksdagens protokoll 1989/90:137

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1989/90:137

Lördagen den 9 juni

Kl.
9.00-22.52

Förhandlingarna
leddes till en början av förste vice talmannen.

Livsmedelspolitiken

1
§ Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter Finansutskottets
betänkanden 1989/90:FiU29 och FiU40 Skatteutskottets betänkanden 1989/90:SkU33
och SkU34 Lagutskottets betänkande 1989/90:LU38 Jordbruksutskottets betänkande
1989/90:JoU24 Arbetsmarknadsutskottets betänkanden 1989/90:AU13 och AU26


Livsmedelspolitiken

Föredrogs jordbruksutskottets betänkande
1989/90:JoU25 Livsmedelspolitiken (prop. 1989/90:146).

Anf.
1 KARL ERIK OLSSON (c):

Fru
talman! Denna försommarlördag, den 9 juni 1990, går riksdagen att fatta ett
från två synpunkter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida