Riksdagens protokoll 1988/89:125

Protokoll 1988/89:125

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1988/89:125

Onsdagen den 31 maj

Kl. 09.00

1  § Talmannen  meddelade att till kammaren inkommit läkarintyg för
Ing-Britt Nygren, som var sjukskriven ytterligare under tiden den 16 juni-den

2  oktober 1989.

Erforderlig ledighet
beviljades.

Talmannen anmälde att Inger René (m) även under
denna tid skulle tjänstgöra som ersättare för Ing-Britt Nygren.

2
§ Justerades protokollet för den 23 maj.

3
§ Föredrogs och hänvisades

Skrivelse

1988/89:149 till
konstitutionsutskottet

4
§ Föredrogs men bordlades åter

Konstitutionsutskottets
betänkanden 1988/89:KU22, KU31 och KU37

Skatteutskottets
betänkande 1988/89:SkU40

Justitieutskottets
betänkanden 1988/89:JuU24-JuU27

Kulturutskottets
betänkande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida