Riksdagens protokoll 1987/88:45

Riksdagens protokoll 1987/88:45

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1987/88:45

Tisdagen
den 15 december

Kl. 10.30

1 § Justerades protokollet för den 7 innevarande månad.

2 § Talmannen meddelade att Görel Thurdin (c) den 14
december samt Viola Claesson (vpk), Birgit Friggebo (fp) och Ivar Virgin (m) i
dag återtagit sina platser i riksdagen, varigenom uppdraget som ersättare
upphört för Gunvor Norberg, Berit Larsson, Erik Edin och Lars Hjertén.

3 § Föredrogs men bordlades åter Konstitutionsutskottets
betänkanden 1987/88:15 och 21 Finansutskottets betänkanden 1987/88:9 och 10
Skatteutskottets betänkanden 1987/88:8, 14, 16, 18 och 19
Socialförsäkringsutskottets betänkanden 1987/88:11 och 13 Trafikutskottets
betänkande 1987/88:8 Näringsutskottets betänkanden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida