Riksdagens protokoll 1987/88:10

Riksdagens protokoll 1987/88:10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1987/88:10

Tisdagen den 20 oktober

Kl. 14.00

Förhandlingarna
leddes fill en början av andre vice talmannen.

1 § Justerades protokollet för den 12 innevarande månad.

2 § Anmälan om nya statsråd

Upplästes följande från statsministern inkomna skrivelse:

Till riksdagen

Jag har i dag på hans egen begäran entledigat statsrådet
och chefen för justitiedepartementet Sten Wickbom med verkan fr. o. m. denna
dag.

Jag har med verkan fr. o. m. samma dag förordnat
statsrådet och chefen för arbetsmarknadsdepartementet Anna-Greta Leijon att
vara chef för justitie-och arbetsmarknadsdepartementen.

Jag har vidare med verkan fr. o. m. den 20 oktober 1987
entledigat statsrådet Leijon såsom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida