Riksdagens protokoll 1987/88:109

Protokoll 1987/88:109

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1987/88:127

Torsdagen den 26 maj.

Kl. 10.00

1
§ Justerades protokollet för den 17 innevarande månad.

2
§ Föredrogs men bordlades åter Utrikesutskottets betänkande 1987/88:30
Socialförsäkringsutskottets betänkaride 1987/88:26 Utbildningsutskottets
betänkanden 1987/88:25 och 39 Bostadsutskottets betänkande 1987/88:20

3
§ Företogs till avgörande lagutskottets betänkande 1987/88:32, kultur­utskottets
betänkande 1987/88:16, utbildningsutskottets betänkande 1987/88:33 och
trafikutskottets betänkande 1987/88:23 (beträffande debat­ten i dessa ärenden,
se prot. 126).

Lagutskottets
betänkande 32

Mom. 2 (kärnkraftsindustrins
ansvar för atomolyckor)

Utskottets
hemställan bifölls med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida