Riksdagens protokoll 1986/87:98

Riksdagens protokoll 1986/87:98

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1986/87:98

Tisdagen den 31 mars

Kl. 15.00

Förhandlingarna leddes av andre vice talmannen.

O/n
åtgärder mot kon-kurre/isbegrä/isningar på teleko/nmunika-tiotiso/nrådet

1 § Justerades protokollet för den 23 innevarande månad.

2 § Meddelande om val av en justitieombudsman, m. m.

Anf. 1 ANDRE VICE TALMANNEN;

Beträffande morgondagens arbetsplenum får jag lämna
följande medde­lande.

Först företas val av en riksdagens
ombudsman (justitieombudsman). Därefter tas de ärenden upp till avgörande i
vilka överläggningarna avslutades onsdagen den 25 mars. Efter beslut i dessa
ärenden följer handelspolitisk debatt. Årendebehandlingen därefter inleds med
trafikut­skottets betänkande 12.

3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida