Riksdagens protokoll 1985/86:146

Protokoll 1985/86:146

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1985/86:146

Onsdagen den 21 maj fm.

Kl. 10.00

1 i; Val till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens
jubileumsfond

Företogs val av sex ledamöter jämte
personliga suppleanter samt ord­förande i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens
jubileumsfond.

Anf. 1 STIG ALEMYR (s):

Herr talman! Styrelsen förStiftelsen Riksbankens
jubileumsfond består av elva ledamöter, valda för en tid av sex år. Styrelsen
förnyas successivt vart tredje år med val den ena gången av sex ledamöter och
följande gång av fem ledamöter.

1 år står sex ledamöter jämte personliga suppleanter i tur
att avgå. Valberedningen har efter föreskrivet samråd enhälligt godkänt en
gemensam lista av utseende som framgår av en till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida