Riksdagens protokoll 1984/85:93

Riksdagens protokoll 1984/85:93

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1984/85:93

Fredagen den 1 mars

Kl. 09.00

1  § Justerades protokollet för den 21 februari.

2  § Talmannen meddelade att Nic Grönvall (m) denna dag återtagit sin
plats i riksdagen, varigenom Sven Skoglunds uppdrag som ersättare upphört.

3 § Svar på fråga
1984/85:376 om sysselsättningen i Gävleborgs län

Anf. 1
Industriminister THAGE PETERSON:

Herr talman! Gunnel Jonäng
har frågat mig om regeringen är beredd att stärka sysselsättningen i Gävleborgs
län och därvid bl. a. värna plywoodindu-strin i Hälsingland och de anställda
där.

Bakgrunden
till frågan anges vara att marknadssituationen är sådan att en nyetablering i
plywoodindustrin kan medföra nedläggning av någon av de fem
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida