Riksdagens protokoll 1982/83:98

Riksdagens protokoll 1982/83:98

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1982/83:98

Onsdagen den 16 mars fm.

Kl.
10.00


§ Justerades
protokollet för den 8 innevarande månad.


§ Upplästes
följande inkomna skrivelse:

Till riksdagen

Härmed anhåller jag om ledighet från uppdraget som
riksdagsledamot fr. o. m. den 1 t. o. m. den 30 april 1983 på grund av enskilda
angelägenhe­ter.

Stockholm
den 10 mars 1983 Carl-Henrik Hermansson

Denna anhållan bifölls av kammaren.

Talmannen anmälde att Margo
Ingvardsson (vpk) skulle tjänstgöra som ersättare för Carl-Henrik Hermansson.

3 § Föredrogs och hänvisades

Skrivelse

1982/83:131 till socialutskottet

4 § Föredrogs och hänvisades

Motionerna

1982/83:2222
till skatteutskottet 1982/83:2223
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida