Riksdagens protokoll 1981/82:164 (3 juni 1982)

Riksdagens protokoll 1981/82:164

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1981/82:164

Torsdagen den 3 juni fm.

Kl. 10.00

Förhandlingarna
leddes fill en början av förste vice falmannen.

1  § Justerades protokollet för den 25 maj.

2  § Föredrogs och hänvisades Motion

1981/82:2572 till
socialutskottet

3  § Föredrogs men bordlades åter Finansutskottets betänkande 1981/82:41
Socialutskottets betänkanden 1981/82:51-53 Kulturutskottets betänkande
1981/82:28 Utbildningsutskottets betänkanden 1981/82:36 och 38
Jordbruksutskottets betänkande 1981/82:41 Arbetsmarknadsutskottets betänkande
1981/82:29

4

§ Säkerhets- och försvarspolitiken, m. m.

Föredrogs försvarsutskottets betänkande 1981/82:18
om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida