Riksdagens protokoll 1981/82:158 (27 maj 1982)

Riksdagens protokoll 1981/82:158

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1981/82:158

Torsdagen den 27 maj fm.

Kl. 10.00

Förhandlingarna
leddes till en början av andre vice talmannen.

1  § Justerades protokollen för den 18 innevarande månad.

2  § Föredrogs men bordlades åter Näringsutskottets betänkande 1981/82:30

3
§ Krigsmaterielexport

Föredrogs utrikesutskottets betänkande 1981/82:26
om krigsmaterielex­port (prop. 1981/82:196).

Anf.
1 OLLE GÖRANSSON (s):

Herr
talman! Under 1979 års riksmöte begärde vi socialdemokrater att man skulle
starta en utredning för att se över gällande bestämmelser för den svenska
krigsmaterielexporten. Utskottet var enigt, och riksdagen beslutade också att
så skulle ske. Av det betänkande som vi nu skall behandla,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida