Riksdagens protokoll 1980/81:90 (26-27 februari 1981)

Riksdagens protokoll 1980/81:90

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1980/81:90

Fredagen den 27 februari

Kl. 09.00

Nr 90

Fredagen
den 27 februari 1981

Om
temaforsk­ningen vid univer­sitetet i Linköping

1 § Justerades protokollet
för den 19 innevarande månad.

2
§ Svar på interpellationerna 1980/81:94 och 95 om temaforskningen vid
universitetet i Linköping

Anf.
1 Utbildningsministern JAN-ERIK WIKSTRÖM:

Herr
talman! Åke Polstam har frågat mig om den ursprungliga målsätt­ningen för temaforskningen
i Linköping ligger fast med en stegvis utbyggnad i huvudsaklig överensstämmelse
med UHÅ:s långfidsplan.

Per
Unckel har frågat mig om jag alltjämt anser att temaforskningen vid
universitetet i Linköping har ett sådant värde att utbyggnaden kommer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida