Riksdagens protokoll 1980/81:27 (17-19 november 1980)

Riksdagens protokoll 1980/81:27

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1980/81:27

Onsdagen den 19 november

Kl. 10.00

1          §
Val av två riksdagens ombudsmän

Anf.
1 BERTIL FISKESJÖ (c):

Herr
talman! Valperioden för justitieombudsmännen Anders Wigelius och Karl-Erik
Uhlin utgår under innevarande kalenderår.

Med
anledning därav skall val förrättas av två riksdagens ombudsmän.
JO-delegationen har berett frågan om val av två ombudsmän. Samråd har därvid
ägt rum med de av partigrupperna utsedda ledamöterna i talmans­konferensen.

JO-delegationen
föreslår enhälligt att riksdagen för tiden från valet till dess nytt val har
förrättats under fjärde året därefter fill jusfifieombudsmän omväljer
jusfitieombudsmannen Anders Wigehus och nyväljer justifierådet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida