Riksdagens protokoll 1979/80:49 (10-11 december 1979)

Riksdagens protokoll 1979/80:49

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1979/80:49

Tisdagen den 11 december

Kl. 10.30

§ 1 Justerades protokollet för den 3 innevarande månad.

Nr
49

Tisdagen
den

11
december 1979

0/71
de politiska förhållandena på Cypern

§
2 Om de politiska förhållandena på Cypern

Utrikesministern OLA ULLSTEN erhöll
ordet för atl besvara Birger Ros-qvisis (s) den 14 november anmälda fräga,
1979/80:118, och anförde:

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat mig om regeringen
anser alt Cypernproblemets lösning är en viktig fråga för freden, för mänskliga
rättigheter och för tilltron till FN-beslut och om regeringen anser del vara
riktigt all Sverige i internationella sammanhang uppmärksammar
Cypern-problemet.

Svaret på
frågans
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida