Riksdagens protokoll 1979/80:33 (21 november 1979)

Riksdagens protokoll 1979/80:33

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1979/80:33

Onsdagen den 21 november_________________________

Kl.
10.00

§ 1 Justerades protokollet för den 13 innevarande månad.

§ 2 Riksdagsarbetet under tiden fram till juluppehållet

TALMANNEN:

Såvitt nu kan bedömas
kommer kammarens sista arbelsplenum före jul att hållas onsdagen den 19 december. Om så erfordras anordnas elt
bordlägg-

ningssammanlräde
torsdagen den 20 december.

§
3 Större debatter våren 1980

TALMANNEN:

Våren
1980 kommer att anordnas tre större debatter. Den allmänpolitiska debatten
tarsin början onsdagen den 30januari, finansdebalten onsdagen den 27 februari
och den utrikes- och handelspolitiska debatten onsdagen den 12 mars.

§
4 Sammanträdesfria
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida