Riksdagens protokoll 1979/80:143 (13 maj 1980)

Riksdagens protokoll 1979/80:143

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1979/80:143

Tisdagen den 13 maj

Kl, 12,00

§ 1 Justerades protokollet för den 5 innevarande månad,

§ 2 Talmannen meddelade att läkarintyg inkommit för
£/i'o/-Mrt/-/(//;(/, som var sjukskriven ytterligare under tiden den 14-27 maj.
Erforderlig ledighet beviljades.

Talmannen anmälde att Paul
Lestander (vpk) även under denna tid skulle tjänstgöra som ersättare för Eivor
Marklund,

Nr 143

Tisdagen den 13 maj 1980

Om ökade möj­ligheter för läkare från utomnordiskt land
att tjänstgöra i Sverige

§ 3 Om ökade möjligheter för läkare från utomnordiskt land
att tjänstgöra i Sverige

Statsrådet ELISABET HOLM erhöll
ordet för att besvara Anna-Greta Skantz (s) den 29 april anmälda fråga.
1979/80:443,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida