Riksdagens protokoll 1978/79:43 (24-29 november 1978)

Riksdagens protokoll 1978/79:43

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1978/79:43

Onsdagen den 29 november

Kl.
10.00

§ 1 Justerades protokollet för den 21 innevarande
månad.

§
2 Föredrogs och hänvisades

Proposition

1978/79:69 till
socialförsäkringsutskoltel

§
3 Föredrogs och hänvisades

Molioner

1978/79:137-145 lill
näringsutskottel

1978/79:146 till
arbetsmarknadsutskottet

1978/79:147 till
näringsutskotlet

1978/79:148 lill
trafikutskottet

1978/79:149 och 150 lill
arbetsmarknadsutskottet

1978/79:151 lill
socialulskoUet

1978/79:152 till
utbildningsutskottet

1978/79:153 lill
jordbruksutskottet

1978/79:154 till
arbetsmarknadsutskottet

1978/79:155-157 till
irafikulskoltel

1978/79:158 till
civilutskottet

1978/79:159
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida