Riksdagens protokoll 1978/79:34 (15-16 november 1978)

Riksdagens protokoll 1978/79:34

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1978/79:34

Torsdagen den 16 november

Kl.
12.00

§
1 Justerades protokollen för den 8 innevarande månad.

§
2 Upplästes och  lades lill  handlingarna följande från  valprövnings­nämnden
inkomna

Berällelse om granskning av bevis for
riksdagsledamot och ersättare Till valprövningsnämnden har från
riksskatteverket inkommit bevis om

atl Sixten Pettersson,
Bandhagen, utsetts till ledamot av riksdagen samt alt

Margareta Edner,
Stockholm, Henrik Åkerman, Bromma, Elisabeth Fleet-

wood, Stockholm,
Carl-Magnus Magnusson, Stockholm, Peggy Lagerström,

Bandhagen, och Cari-Erik
Skärman, Bromma, utsetts lill ersättare för

riksdagsledamöter. Valprövningsnämnden har vid
sammanträde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida