Riksdagens protokoll 1978/79:120 (4 april 1979)

Riksdagens protokoll 1978/79:120

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1978/79:120

Onsdagen den 4 april                                                     

 § 1 Justerades
protokollet för den 27 mars.

§
2 Föredrogs och hänvisades Propositioner

1978/79:109 till
konstitutionsutskoltel 1978/79:117 lill trafikutskottet 1978/79:159 till
arbetsmarknadsutskotlet 1978/79:163 till jordbruksutskottet 1978/79:180 lill
utbildningsutskottet 1978/79:183 till lagutskottet

§
3 Föredrogs och hänvisades

Moiioner

1978/79:2438 till
skatteutskollel

1978/79:2439 lill
arbetsmarknadsutskottet

§
4 Föredrogs men bordlades äter Konstilutionsulskollets betänkande 1978/79:28
Finansutskottets betänkanden 1978/79:25-28 Justitieutskottets betänkanden
1978/79:28 och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida