Riksdagens protokoll 1978/79:115 (28 mars 1979)

Riksdagens protokoll 1978/79:115

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1978/79:115

Onsdagen den 28 mars

Kl.
19.30

Förhandlingarna
leddes till en början av tredje vice talmannen.

Nr
115

Onsdagen
den 28 mars 1979

Vissa
anslag till allmän försäkring m. m.

§
1 Vissa anslag till allmän försäkring m. m.

Föredrogs socialförsäkringsutskottets
beiänkandel978/79;17 med anled­ning av propositionen 1978/79:100 i vad avser
vissa anslag för budgetåret 1979/80 till allmän försäkring m. m. jämte
motioner.

TREDJE
VICE TALMANNEN:

I
fråga om detta betänkande hålles gemensam överiäggning för samtliga punkter.
Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträftande
samtliga punkter i betänkandet.

I del följande redovisas endast de
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida